Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger i Sør-Trøndelag jordskifterett.

For eventuelt ledige stillinger forøvrig i domstolene, henvises til Domstoladminstrasjonen.no