Når går rettsaken?

Oversikt over berammede (innkommet sak med fastsatt dato for oppstart) og pågående rettssaker. Oversikten omfatter jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. 

NB! I langvarige saker er det iblant dager uten rettsmøte, uten at dette vises i berammingslisten.

I sivile saker vises navn på partene, hvis det ikke er saker som skal unntas fra offentlighet etter domstolloven (for eksempel familiesaker).