Når går rettsaken?

Når går rettsaken.jgp

Oversikt over berammede (innkommet sak med fastsatt dato for oppstart) og pågående rettssaker

Oversikten omfatter jordskifterettene, tingrettene og lagmannsrettene. 

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

NB! I langvarige saker er det iblant dager uten rettsmøte, uten at disse er lagt inn i berammingslisten.