For publikum

Her finner du berammingslister med informasjon om når og hvor en rettssak går, samt rettens administrator og advokater. Etter å ha søkt på saker innen et visst tidsrom, får du en liste over rettssaker. Klikk på saksnummeret for å få mer informasjon.

Saklisten for Norges Høyesterett finner du her.

I sivile saker vil navn på partene framgå, hvis det ikke er saker som skal unntas fra offentlighet i tråd med domstolloven. Det gjelder for eksempel familiesaker.

Vær oppmerksom på at det i langvarige saker av og til legges inn rettsmøtefrie dager. Dette fremkommer ikke alltid på berammingslisten.

Pressen har egne berammingslister.