Meny
-Trange rammer for domstolene og jordskifterettene, men positivt at det gis klarsignal til å forberede ny tvistelov. Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Knut Sæther i en kommentar til statsbudsjettet.

 

Trondheim  6. oktober 2006
PRESSEMELDING
Domstoladministrasjonen:
-Trange domstolsrammer
-Det er positivt at statsbudsjettet gjør det mulig å iverksette ny tvistelov fra 1. januar 2008. Den nye tvisteloven innebærer forenklinger i rettsprosessen, og vil ha stor betydning for det rettssøkende publikum. Samtidig er det grunn til å beklage at det blir trangere rammer for domstolene og jordskifterettene i 2007. Saksavviklingstiden ved domstolene går nå nedover. Det vil være synd om denne utviklingen reverseres.
Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Knut Sæther i en kommentar til statsbudsjettet.
-Regjeringen har tidligere skapt uklarheter når det gjelder bygging av nye tinghus. Dette har ført til utsettelser. Derfor er det et godt tegn at det nå gis klarsignal til nye bygg i Haugesund og Gjøvik. Vi forutsetter at dette betyr at det heretter ikke blir mer uro knyttet til de nye domstolsbygg som er nødvendig for å få gjennomført sammenslåinger vedtatt av Stortinget. Det har vært skapt nok usikkerhet for de domstolsansatte, sier Knut Sæther.
Han er sterkt kritisk til at regjeringen ikke gir klarsignal til nytt bygg for Gulating lagmannsrett.
-Dette er alvorlig. Et nytt bygg i Bergen er helt nødvendig for å gi domstolene i Bergen tilfredsstillende lokaler, sier han.
-Bevilgningene til ny tvistelov gjør det mulig for domstolene å klargjøre IT-systemer og drive kompetanseoppbygging slik at loven kan iverksettes fra 1. januar 2008. Justisdepartementet har imidlertid tidligere forutsatt nødvendige investeringer i nytt utstyr i forbindelse med den loven, det blir i statsbudsjettet ikke gitt bevilgninger til dette. Domstoladministrasjonen og domstolene skal gjøre det som er mulig for at denne viktige reformen skal bli en suksess, sier direktør Sæther.