Meny
Førstelagmann Kjell Buer i Frostating lagmannsrett sier at det kan være nyttig at saken mot Fritz Moen blir gransket. Sorenskriver Øyvind Smukkestad sier at saken er et mareritt for rettsvesenet, og at det er riktig å få en fordomsfri vurdering der en ser på alle sider av saken.

Smukkestad sier til Adresseavisen at han tror rettsvesenet i dag er bedre rustet for å unngå justismord enn hva som var tilfellet da Fritz Moen ble dømt.
- Ikke minst skyldes det toinstans-reformen, sier han.
I dag ville saken først ha blitt behandlet i tingretten, og deretter en eventuell ankesak i lagmannsretten.
- Ikke bare får man en begrunnet dom i tingretten, men den dømte har fått en ekstra ankemulighet, fremhever han til Adresseavisen.

Siden ble sist oppdatert: 14.11.2008, kl. 20.05