Meny
Etter NOKAS-saken har det vært debatt om fagdommernes rett til å sette jurykjennelser til side. En ny undersøkelse fra Domstoladministrasjonen viser at i 2005 ble juryens kjennelse tilsidesatt i 9 av 325 saker.

 I 2005 ble det behandlet 325 jurysaker ved de seks lagmannsrettene. Av disse ble det tilsidesettelse av jurykjennelse i 9 saker. Seks av disse var frifinnende kjennelser.

I 2006 var det tolv tilsidesettelser, 10 av disse var frifinnende jurykjennelser. Domstoladministrasjonen har ikke ferdigstilt statistikken over antall behandlede jurysaker i 2006.