Meny

Hvor mange lovbrudd blir anmeldt hvert år og hvor mange blir oppklart og slutter med en dom? Det er noen av de spørsmål som besvares i en analyse fra Ssb.

Vel 1 100 lovbrudd anmeldes hver dag.

Gejnnom å følge alle anmeldte lovbrudd i et år gjennom rettssystemet, kan Statistisk sentralbyrå fem år senere gjøre opp følgende status for disse: 3 prosent av lovbruddene ble henlagt fordi det ikke hadde funnet sted noe straffbart forhold.

Ytterligere 60 prosent ble henlagt som uoppklart (inkludert 6 prosent med ukjent  avgjørelse), slik at 37 prosent av lovbruddene ble oppklart.

Et flertall av disse ble avgjort ved påtaleunnlatelse eller forelegg (gjaldt særlig forseelser). Vel 17 prosent av lovbruddene resulterte i tiltale, 16 prosent medførte straffereaksjon ved dom og 10 prosent av lovbruddene endte med ubetinget fengsel. Det framgår av en artikel fra Ssb som er publisert på forskning.no.


 

Siden ble sist oppdatert: 07.03.2011, kl. 13.00