Meny
Skal du bli lekdommer? (14.11.11)

I 2012 skal landets kommuner velge lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere. Kanskje er du aktuell? På www.domstol.no/lekdommer finnes en Veiledning for lekdommere, en film som forklarer rollen og en quiz om du vil teste dine kunnskaper.

Les mer
Straffereaksjoner og særreaksjoner (03.11.10)

Her er en oversikt over de mest brukte straffereaksjonene og særreaksjonene i det norske rettssystemet.

Les mer
Bistandsadvokater i terrorsaken (09.08.11)

Mange pårørende og fornærmede i terrorsaken har krav på bistandsadvokat. Les mer om dette på Oslo tingretts nettsted.

Les mer
Hva skjer i et fengslingsmøte? (26.07.11)

Fengslingsmøtet i Oslo tingrett etter terroranslagene i Oslo og på Utøya har skapt mye oppmerksomhet rundt prosessen i et fengslingsmøte, vilkår for bruk av varetekt og bruk av lukkede dører i rettssaker.

Les mer
Lovanvendelse i et multikulturelt samfunn (30.06.11)

Etter 11. september har religion gjort et comeback i jussen. Over hele den vestlige verden har dette gjort at man har fått øynene opp for sammenhengen mellom lover, religion, kultur og verdier.

Les mer
Stadig flere kvinner i domstolene (22.06.11)

I 2010 ble det for første gang utnevnt flere kvinnelige enn mannlige dommere. Utviklingen fortsetter, halvparten av tingrettsdommerne og 8 av de 14 lagdommerne som er utnevnt i 2011 er kvinner.

Les mer
Tolkene strømmer til retten (20.06.11)

Utgiftene til tolker i domstolene har økt med nesten 40 prosent på to år. Over halvparten av alle i varetekt på Vestlandet er utlendinger. Dette skrev Bergens Tidende i en artikkel lørdag 18. juni.

Les mer
Rekruttering til jordskifteretten (06.06.11)

Det er et paradoks at rekrutteringsproblemene kommer samtidig som saksmengden til jordskifterettene øker. Dette skriver Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i et innlegg i Nationen i dag.

Les mer
Tingrettsdommer med egen blogg (30.05.11)

http://dommere.blogspot.com/ skriver Rune Lium i Trondheim tingrett om hverdagen som tingrettsdommer

Les mer
Kvinner i flertall blant nye dommere (25.05.11)

68 prosent av de utnevnte dommerne i 2010 var kvinner. Aldri har kvinneandelen vært høyere. Dermed er den skjeve kjønnsfordelingen i dommerkorpset i endring. Men fortsatt er kvinneandelen bare 36 prosent i de alminnelige domstolene.

Les mer
Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak (09.05.11)

Siste nummer av Rett på sak er nå tilgjengelig på nett. Her kan du blant annet lese om:

  • Domstoler i USA
  • Samenes rettigheter i møte med domstolene
  • Økte straffesaksutgifter
  • Portrett med ny direktør i Borgarting lagmannsrett
  • Spesialisering som har gitt resultet
Les mer
Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak (09.05.11)

Siste nummer av Rett på sak er nå tilgjengelig på nett. Her kan du blant annet lese om:

  • Domstoler i USA
  • Samenes rettigheter i møte med domstolene
  • Økte straffesaksutgifter
  • Portrett med ny direktør i Borgarting lagmannsrett
  • Spesialisering som har gitt resultet
Les mer
Flere klager til Tilsynsutvalget for dommere (05.05.11)

Tilsynsutvalget for dommere mottok flere klager på dommere i 2010 enn året før, men færre dommere får kritikk.

Les mer
Erik Møse valgt til ny norsk dommer i Strasbourg (13.04.11)

Europarådets parlamentarikerforsamling kunngjorde 12.4. valget av høyesterettsdommer Erik Møse som ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Les mer
Inspirasjon til videre arbeid med vitners behov (24.02.11)

18. november arrangerte Domstoladministrasjonen (DA) og Norges Røde Kors Vitneseminar på Håndverkeren i Oslo. På seminaret var det fokus på vitner og kriminalitetsofres behov. DA ønsker å arbeide videre med dette temaet, og nå foreligger det et inspirerende referat fra seminaret.

Les mer
Flere saker om tvangssalg til domstolene (15.02.11)

Antallet saker om tvangssalg til domstolene økte i 2010. Det gjelder spesielt tvangssalg av fast eiendom.

Les mer
Domstolene skal styrke ivaretakelsen av samenes rettigheter (04.02.11)

En arbeidsgruppe foreslår flere tiltak innen språk, kompetanse og rekruttering for at de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene skal styrke sin ivaretakelse av forpliktelser overfor det samiske folk.

Les mer
God saksavvikling i domstolene, men beholdningen vokser (03.02.11)

Domstolene behandlet flere saker i 2010 enn tidligere år. I første instans ble det avviklet hele 11 prosent flere sivile saker enn i 2009 og er det beste driftsåret  på hele 2000-tallet. Også for de fleste andre sakstyper økte antallet behandlede saker i begge instanser. Likevel øker beholdningen på alle områder for lagmannsrettene og for meddomsrettssaker i tingrettene. Det viser domstolstatistikken for 2010.

Les mer
Lekdommere vurderer tiltalte annerledes enn sakkyndige (25.01.11)

Rettspsykolog og forsker Pål Grøndahls doktoravhandling tar for seg hvordan sakkyndige og lekfolk vurderer rettspsykiatriske beskrivelser. Konklusjonen indikerer at lekdommere vil vurdere den tiltalte som mer utilregnelig, anta at risikoen for gjentakelse er større og mene at behovet for behandling er større enn en sakkyndig.

Les mer
Ny norsk dommer i EFTA (12.01.11)

Professor Per Christiansen blir fra 1. februar ny norsk dommer i EFTA-domstolen.

Les mer
Steinkjer tinghus åpner 14.juni (09.06.11)

Den 14. juni skjer den offisielle åpningen av Steinkjer tinghus. Tinghuset huser Inntrøndelag tingrett og Nord-Trøndelag jordskifterett.

Les mer
Ny domstol i nytt bygg på Steinkjer (30.12.10)

Fra 1. januar 2011 etableres Inntrøndelag tingrett i nytt tinghus på Steinkjer.

Les mer
Vitne i retten? (07.04.11)

Her finnes nyttig informasjon til deg som er innkalt til å vitne i retten.

Les mer