Meny
Hva skjer i et fengslingsmøte? (26.07.11)

Fengslingsmøtet i Oslo tingrett etter terroranslagene i Oslo og på Utøya har skapt mye oppmerksomhet rundt prosessen i et fengslingsmøte, vilkår for bruk av varetekt og bruk av lukkede dører i rettssaker.

Les mer
Stadig flere kvinner i domstolene (22.06.11)

I 2010 ble det for første gang utnevnt flere kvinnelige enn mannlige dommere. Utviklingen fortsetter, halvparten av tingrettsdommerne og 8 av de 14 lagdommerne som er utnevnt i 2011 er kvinner.

Les mer
Tolkene strømmer til retten (20.06.11)

Utgiftene til tolker i domstolene har økt med nesten 40 prosent på to år. Over halvparten av alle i varetekt på Vestlandet er utlendinger. Dette skrev Bergens Tidende i en artikkel lørdag 18. juni.

Les mer
Rekruttering til jordskifteretten (06.06.11)

Det er et paradoks at rekrutteringsproblemene kommer samtidig som saksmengden til jordskifterettene øker. Dette skriver Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i et innlegg i Nationen i dag.

Les mer
Tingrettsdommer med egen blogg (30.05.11)

http://dommere.blogspot.com/ skriver Rune Lium i Trondheim tingrett om hverdagen som tingrettsdommer

Les mer
Kvinner i flertall blant nye dommere (25.05.11)

68 prosent av de utnevnte dommerne i 2010 var kvinner. Aldri har kvinneandelen vært høyere. Dermed er den skjeve kjønnsfordelingen i dommerkorpset i endring. Men fortsatt er kvinneandelen bare 36 prosent i de alminnelige domstolene.

Les mer
Erik Møse valgt til ny norsk dommer i Strasbourg (13.04.11)

Europarådets parlamentarikerforsamling kunngjorde 12.4. valget av høyesterettsdommer Erik Møse som ny norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.

Les mer
Inspirasjon til videre arbeid med vitners behov (24.02.11)

18. november arrangerte Domstoladministrasjonen (DA) og Norges Røde Kors Vitneseminar på Håndverkeren i Oslo. På seminaret var det fokus på vitner og kriminalitetsofres behov. DA ønsker å arbeide videre med dette temaet, og nå foreligger det et inspirerende referat fra seminaret.

Les mer
Domstolene skal styrke ivaretakelsen av samenes rettigheter (04.02.11)

En arbeidsgruppe foreslår flere tiltak innen språk, kompetanse og rekruttering for at de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene skal styrke sin ivaretakelse av forpliktelser overfor det samiske folk.

Les mer
Lekdommere vurderer tiltalte annerledes enn sakkyndige (25.01.11)

Rettspsykolog og forsker Pål Grøndahls doktoravhandling tar for seg hvordan sakkyndige og lekfolk vurderer rettspsykiatriske beskrivelser. Konklusjonen indikerer at lekdommere vil vurdere den tiltalte som mer utilregnelig, anta at risikoen for gjentakelse er større og mene at behovet for behandling er større enn en sakkyndig.

Les mer
Ny norsk dommer i EFTA (12.01.11)

Professor Per Christiansen blir fra 1. februar ny norsk dommer i EFTA-domstolen.

Les mer
Steinkjer tinghus åpner 14.juni (09.06.11)

Den 14. juni skjer den offisielle åpningen av Steinkjer tinghus. Tinghuset huser Inntrøndelag tingrett og Nord-Trøndelag jordskifterett.

Les mer