Meny

Antallet saker om tvangssalg til domstolene økte i 2010. Det gjelder spesielt tvangssalg av fast eiendom.

Her var det en økning med 15 prosent, fra 12040 saker til 13799. Antall saker om tvangssalg av borettsandeler gikk derimot ned noe, fra 5005 til 4919.

Gå til www.domstol.no/statistikk og velg tvangssalg tingrettene. Der kan du foruten landstall også lese antall saker for den enkelte domstol.

Siden ble sist oppdatert: 15.02.2011, kl. 11.14