Meny

Domstolene behandlet flere saker i 2010 enn tidligere år. I første instans ble det avviklet hele 11 prosent flere sivile saker enn i 2009 og er det beste driftsåret  på hele 2000-tallet. Også for de fleste andre sakstyper økte antallet behandlede saker i begge instanser. Likevel øker beholdningen på alle områder for lagmannsrettene og for meddomsrettssaker i tingrettene. Det viser domstolstatistikken for 2010.

Graf over statistikk for saksbehandlingstid i domstolene 2006-2010

Det er en vekst i antall innkommende saker til domstolene, både sivile tvister og i straffesaker. For førsteinstans fortsetter trenden fra hele 2000-tallet med flere sivile saker og flere enedommerssaker. Samtidig kommer nå en saksvekst for meddomsrettssaker.

Stort sett, har tingrettene klart å ta unna dette gjennom at flere saker er blitt behandlet. Antall behandlede sivile tvister har for eksempel økt med 11 prosent. Men for meddomsrettssaker har tingrettene ikke klart å behandle like mange saker som er kommet inn. Dermed har beholdningen økt og gjennomsnittlig saksbehandlingstid øker noe, til 2,7 måneder. For sivile saker og enedommersaker er behandlingstiden stabil.

Lagmannsrettene har behandlet betydelig flere straffesaker i 2010 enn året før, men pga at antallet saker øker så vokser likevel beholdningen. Den vokser enda mer i sivile saker.

-         De norske domstoler beholder posisjonen som de med raskest saksavvikling i Europa. Det har vært et imponerende arbeid over flere år med bedre rutiner og god innsats. Det sier DAs direktør Tor Langbach i en kommentar.

-         Den økte beholdningen i mange domstoler er tegn på at saksbehandlingstiden kommer til å bli lengre igjen. Forklaringen ligger hovedsakelig i antallet saker som kommer inn. Det ser ut til at stadig flere konflikter må til domstolene for å bli løst. Flere konflikter mellom foreldre om barn kommer til domstolene.

-          Når det stadig blir flere tvister som skal avgjøres i domstolene, utfordrer dette effektiviteten i domstolene. Nå ser vi flere tegn på at saksbehandlingstiden kommer til å bli lengre igjen.

Gå til statistikken her.

Graf med statistikk over saksbehandlingstid i lagmansrettene

Siden ble sist oppdatert: 04.02.2011, kl. 09.28