Inspirasjon til videre arbeid med vitners behov

18. november arrangerte Domstoladministrasjonen (DA) og Norges Røde Kors Vitneseminar på Håndverkeren i Oslo. På seminaret var det fokus på vitner og kriminalitetsofres behov. DA ønsker å arbeide videre med dette temaet, og nå foreligger det et inspirerende referat fra seminaret.

Engasjerte deltakere på seminaret.

Sammen med referatet er det skrevet et følgebrev av DAs direktør Tor Langbach og avdelingsdirektør Kersti Fjørstad. I følgebrevet skriver de at det er mange innspill fra seminaret som er hensiktsmessige å følge opp. De håper også referatet vil inspirere til ideer og tiltak - også utover de som kommer fram av referatet.

Seminaret hadde samlet deltakere fra flere land for å dele erfaringer. Fjørstad forklarer at formålet var å vise hva de ulike myndighetene har gjort, og vil gjøre, for at behandlingen av vitner skal avspeile den svært viktige funksjon vitnene har i strafferettspleien.

- Tanken var å peke på behov for bedring av vitnenes status i alle strafferettsetater, og hva som kan gjøres for vitnene med samordning av tiltakene, sier hun.

Les referatet.

Les følgebrevet.

Les om Vitneseminaret i forrige nummer av domstolmagasinet Rett på sak.