Meny

Rettspsykolog og forsker Pål Grøndahls doktoravhandling tar for seg hvordan sakkyndige og lekfolk vurderer rettspsykiatriske beskrivelser. Konklusjonen indikerer at lekdommere vil vurdere den tiltalte som mer utilregnelig, anta at risikoen for gjentakelse er større og mene at behovet for behandling er større enn en sakkyndig.

Bakgrunnen for temaet til doktoravhandlingen var at Grøndahl ville undersøke holdbarheten i de siste tiårenes kritikk av de sakkyndige.

Les mer om avhandlingen i et intervju med Grøndahl i siste utgave av domstolmagasinet Rett på Sak.

Siden ble sist oppdatert: 23.01.2018, kl. 14.34