Steinkjer tinghus åpner 14.juni

Den 14. juni skjer den offisielle åpningen av Steinkjer tinghus. Tinghuset huser Inntrøndelag tingrett og Nord-Trøndelag jordskifterett.

Justisminister Knut Storberget vil delta på åpningen, som starter kl.12.00.

Inntrøndelag tingrett ble etablert som en sammenslåing av Stjør- og Verdal tingrett (Levanger) og Inderøy tingrett (Steinkjer) fra 1. januar 2011. Steinkjer tinghus er en utvidelse og ombygging av Inderøy tingrett. 


En av rettssalene i den nye domstolen.
Første tinghus laget for samlokalisering
Det nye Steinkjer Tinghus vil også huse Nord-Trøndelag jordskifterett fra 5.mars 2011. Dette er det første tinghuset som er bygd for en samlokalisering av en tingrett og en jordskifterett.

Etableringen av Inntrøndelag tingrett markerte en avslutning av Domstoladministrasjonens gjennomføring av stortingsvedtaket fra 2001 om sammenslåing av domstoler i første instans. Større enheter gjør domstolene bedre i stand til å møte de høye faglige krav som dagens samfunn stiller, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Samtidig fører større enheter til mindre sårbarhet på personalsiden.Inntrøndelag tingrett var siste domstol som ble etablert og antall domstoler i første instans er nå redusert fra 92 i 2002 til 66 i 2011.

Lenker:
/inntrondelag

Nord-Trøndelag jordskifterett