Meny

Professor Per Christiansen blir fra 1. februar ny norsk dommer i EFTA-domstolen.

Christiansen er professor ved Universtitetet i Tromsø og etterfølger Henrik Bull, som nå blir dommer i Høyesterett.

EFTA-domstolen er EFTA (Det europeiske frihandelsforbund/European Free Trade Areas) sin domstol. Den består av en dommer fra hvert av medlemslandene Island, Norge og Liechtenstein. Domstolen er oppbygd som en mindre utgave av EU-domstolen og avgjør tvister mellom landene om tolkingen eller anvendelsen av EØS-avtalen. Domstolen behandler traktatbruddsaker anlagt av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og saker anlagt mot dette organet av stater eller private. Videre kan den gi rådgivende uttalelser om tolkningen av EØS-rettslige spørsmål, dersom en domstol i et av EFTA-landene ber om det.

Les mer om EFTA-domstolen.

Les intervju med Christiansen i domstolmagasinet Rett på sak.

Siden ble sist oppdatert: 24.02.2011, kl. 16.56