Meny
Utgiftene i 22.juli-saken i tråd med bevilgningene (18.09.12)

Sluttregnskapet for 22. juli-saken viser at utgiftene blir omtrent som Domstoladministrasjonen og Oslo tingrett forespeilet Justisdepartementet

Les mer
Seks domstoler overfører domsavsigelsen (16.08.12)

Tingrettene i Bergen, Trondheim, Tønsberg, Tromsø, Ringerike og Kristiansand har overføring av domsavsigelsen i 22.juli-saken.

Les mer