Meny

Forliksrådet er det første leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. 

Kontakte forliksrådet?

Alle kommuner har forliksråd, så prøv din kommunes nettsted for å finne kontaktinformasjon.

Informasjon om hva forliksrådet er og hvilke saker som behandles finner du på www.forliksraadet.no 
Du finner også informasjon på politiets nettsted (politiet er sekretariat for forlikrådene).

Kan en sak fra forliksrådet tas videre til tingretten?


Forliksrådet kan innstille behandlingen dersom det er lite sannsynlig at en sak vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, eller etter forgjeves mekling dersom forliksrådet ikke vil avsi dom. Når en sak er innstilt i forliksrådet kan den bringes inn for tingretten ved stevning.

Dommer fra forliksrådet, herunder fraværsdommer, kan overprøves ved søksmål for tingretten. Fristen for stevning er én måned. I disse tilfellene kreves det ikke vanlig stevning, det er tilstrekkelig å oversende avgjørelsen til retten og angi at den ønskes overprøvd, den endring som kreves, og hva som menes å være feil ved avgjørelsen.

Anke av andre avgjørelser

Forliksrådets avgjørelser om sakskostnader, rettsgebyr eller salærfastsettelse kan ankes til tingretten.

 

Siden ble sist oppdatert: 19.04.2016, kl. 09.07