Meny

Under finnes eksempler på tema fra domstolene som kan diskuteres i klasserommet for å øke forståelsen av hvordan det norske rettssystemet fungerer.

Trump uenig med dommere

Hvorfor kan en dommer gå i mot presidenten? Og hvorfor er denne debatten viktig?

http://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-nesten-sa-man-ikke-tror-det-man-horer/67007456

Småsaker som havner i retten

Domstolene er der for å løse konflikter i samfunnet. Det er ikke bestandig at de er så store. Hvis to personer eller politet og en privatperson blir enig kan domstolen bli nødt til å løse konflikten, selv om det kun handler om noen titalls kroner. 
Les om en av de minste sakene som har gått for domstol

Derfor er straffesaken mot Behring Breivik viktig

Selv om en omfattende straffesak kan synes unødvendig og tidkrevende i forhold til det å få dømt og straffet gjerningsmannen fra 22. juli, er det viktig at den gjennomføres etter de vanlige prinsippene. Det er viktig at forbrytelsene blir etterforsket så langt det lar seg gjøre, at gjerningsmannen tiltales for alle lovbrudd og at det blir ført bevis for retten for samtlige. Bare dette kan vise at ingen blir fratatt det rettferdigheten krever, selv ikke de som selv gjør det de kan for å stille seg utenfor den. Det skriver professor Hans Petter Graver.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Derfor-er-straffesaken-mot-Behring-Breivik-viktig-6707111.html

I hvilken grad skal Anders Behring Breivik få forklare seg i retten?

Helt grunnleggende i en rettsstat er at en tiltalt har rett til å forklare seg i retten. Det ville være helt urimelig å dømme et menneske uten av han fikk komme til orde overfor de som skal avgjøre hans skjebne. Det skriver Tor Langbach i en kommentar.
http://www.adressa.no/meninger/article1730185.ece (Lenke til innlegg i Adresseavisen)

Ga tvungen avrusning til bror - dømt for frihetsberøvelse

33-åringen holdt broren (35) innesperret og lenket fast i over syv dager. Diskuter om det er rett å gjøre slikt, om det likevel skal være straffbart og eventuell straff.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3800392.ece (Lenke til artikkel om saken i Aftenposten)

Straffene er strengere enn vi tror

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no
http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____24016.aspx?epslanguage=NO

Google fikk juridisk ansvar for videoer

En rettsinstans i Milano i Italia fant i forrige uke tre Google ledere skyldig i å ha forbrutt seg mot personvernet fordi de ikke fikk fjernet en video fra nettstedet hurtig nok. Videoen, som ble publisert på Google video i 2006, viser en gjeng med tenåringer som trakasserer, slår og spotter en autistisk gutt som har Downs syndrom. Tyranisseringen ble filmet av tenåringsgjengen og lastet opp på Google video.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/googlesjefer-doemt-til-fengselsstraff-i-italia-3148317.html

Straffes strengt fordi de plyndrer, ikke fordi de er østeuropeere

Advokater mener at domstolene straffer østeuropeere hardere enn andre og at de er imot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Politiet i flere politidistrikter og talspersonen for dommer-Norge avviser at de forsøker å få dømt østeuropeere hardere fordi de er fra Romania, Latvia eller andre øst-europeiske land.
http://www.dagbladet.no/2009/09/17/nyheter/innenriks/rettsikkerhet/kriminalitet/8167309/

Retten til privatliv og retten til pressefrihet

Se og hør publiserte bilder fra et kjendispars bryllup, selv om disse ikke ønsket det. Hvem har retten på sin side?
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2630782.ece

Vil forby all klapsing av barn

Flertallet i Stortinget går inn for å forby klapsing av barn i Barneloven, og refser dermed Høyesterett for dommen i 2005.
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article332849.ece

Norges dyreste tre

Etter flere års krangel i rettsystemet og gjentatte anker er det klart: Eiken skal felles, og parten som eier treet og er dømt til å felle det, må ut med over en halv million i saksomkostninger.
http://www.aasavis.no/innenriks/article3184992.ece 

Medieomtale bør ikke gi mildere straff

Massiv medieomtale bør ikke føre til mildere straff. Det mener både privatpersoner, advokater og dommere.
http://www.fremover.no/Innenriks/article3143556.ece 

Tror på nye og myke løsninger

Det er bra at rettsapparatet er åpne for utradisjonelle, myke straffereaksjoner som portforbud og forbud mot å henge sammen med «dårlige kamerater».
http://www.ta.no/nyheter/article2538199.ece 


Fritz Moen og justismord

Justismord kalles det når noen blir uskyldig dømt. I august 2006 ble Fritz Moen freifunnet av Borgarting lagmannsrett. Det skjedde et år etter at han døde og i etterkant av at han sonet 18 år i fengsel. Her er noen aviskommentarer til denne saken.


Marsipanpølsesaken

Media ga en liten straffesak flere oppslag i marsipanpølsesaken. Her ble en mann anmeldt for å ha tatt med seg en marsipanpølse fra en kiosk uten å betale. Mannen nektet, men politiet trodde ham ikke og han fikk et forelegg på en bot. Denne ville han ikke vedta, og saken havnet i retten. At domstolene behandler slike pinglesaker har rimeligvis vakt oppsikt. - Jeg tror rekorden er naskeri av en boks tunfisk til kr 9.90, skriver Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach i en kronikk. Her forklarer han hvorfor domstolene må behandle ikke bare store saker, men også de i den motsatte ende av skalaen."

Kronikk av tingrettsdommer Tor Langbach 


Kutter straffen for grov narkokriminalitet

Mens straffenivået går opp i nesten alle kategorier, synker straffen for narkotikaforbrytelser. - På tide, mener Erling Pedersen i Fagrådet innen rusfelte.
Høyesterett har ved flere anledninger sagt rett ut at narkotikastraffen skal ned, senest i 2004. I en sak som gjaldt besittelse og omsetning av totalt 8,2 kilo hasj, uttalte domstolen at det etter rettens syn var "grunn til å gjennomføre en varsom justering av det straffenivået for hasj som har vært gjeldende i praksis til nå".
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1209541.ece 


Debatt om forsvarerrollen

Er det f.eks. korrekt om en advokat for å bidra til å tildekke sannheten oppfordrer klienten til ikke å forklare seg for politi og domstol?
http://www.jus.no/?id=27080 

 

Tingrettsdommer som blogger

En rekke diskusjonstema tas også opp av tidligere tingrettsdommer Rune Lium i Dommerbloggen.