Diskusjonstema

Under finnes eksempler på tema fra domstolene som kan diskuteres i klasserommet for å øke forståelsen av hvordan det norske rettssystemet fungerer.

Utro småbarnsfar tapte huset

Kan man avtale hva som helst? Nei, men det går an å avtale at man mister hus og bil vet utroskap.

http://rett24.no/articles/utro-smabarnsfar-tapte-huset-til-forsmadd-dommerdatter

Trump uenig med dommere

Hvorfor kan en dommer gå i mot presidenten? Og hvorfor er denne debatten viktig?

http://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-nesten-sa-man-ikke-tror-det-man-horer/67007456

Småsaker som havner i retten

Domstolene er der for å løse konflikter i samfunnet. Det er ikke bestandig at de er så store. Hvis to personer eller politet og en privatperson ikke blir enige, kan domstolen bli nødt til å løse konflikten. Det gjelder også om det bare handler om noen titalls kroner. 
Les om en av de minste sakene som har gått for domstol

Derfor var straffesaken mot Behring Breivik viktig

En omfattende straffesak kan virke unødvendig og tidkrevende for å få dømt og straffet en gjerningsmann som åpenbart har gjort en forbrytelse. Likevel er det viktig at alle rettssaker gjennomføres etter de vanlige prinsippene. Det er viktig at forbrytelsene etterforskes, at gjerningsmannen tiltales for alle lovbrudd og at det blir ført bevis for retten for samtlige. Det viser at ingen blir fratatt det rettferdigheten krever, skriver en professor.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Derfor-er-straffesaken-mot-Behring-Breivik-viktig-6707111.html

I hvilken grad skal Anders Behring Breivik få forklare seg i retten?

Helt grunnleggende i en rettsstat er at en tiltalt har rett til å forklare seg i retten. Det ville være helt urimelig å dømme et menneske uten av han fikk komme til orde overfor de som skal avgjøre hans skjebne. Det skriver Tor Langbach i en kommentar.
http://www.adressa.no/meninger/article1730185.ece (Lenke til innlegg i Adresseavisen)

Straffene er strengere enn vi tror

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no
http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____24016.aspx?epslanguage=NO

Google fikk juridisk ansvar for videoer

En rettsinstans i Milano i Italia fant tre Google-ledere skyldig i å ha forbrutt seg mot personvernet fordi de ikke fikk fjernet en video fra nettstedet hurtig nok. Videoen, som ble publisert på Google video i 2006, viser en gjeng med tenåringer som trakasserer, slår og spotter en autistisk gutt som har Downs syndrom. Episoden ble filmet av tenåringsgjengen og lastet opp på nett.
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/googlesjefer-doemt-til-fengselsstraff-i-italia-3148317.html

Norges dyreste tre

Etter flere års krangel i rettsystemet og gjentatte anker er det klart: Eiken skal felles, og parten som eier treet og er dømt til å felle det, må ut med over en halv million i saksomkostninger.
http://www.aasavis.no/innenriks/article3184992.ece 

Medieomtale bør ikke gi mildere straff

Massiv medieomtale bør ikke føre til mildere straff. Det mener både privatpersoner, advokater og dommere.
http://www.fremover.no/Innenriks/article3143556.ece 

Tror på nye og myke løsninger

Det er bra at rettsapparatet er åpne for utradisjonelle, myke straffereaksjoner som portforbud og forbud mot å henge sammen med «dårlige kamerater».
http://www.ta.no/nyheter/article2538199.ece 

Fritz Moen og justismord

Justismord kalles det når noen blir uskyldig dømt. I august 2006 ble Fritz Moen freifunnet av Borgarting lagmannsrett. Det skjedde et år etter at han døde og i etterkant av at han sonet 18 år i fengsel. Her er noen aviskommentarer til denne saken.

Marsipanpølsesaken

Media ga en liten straffesak flere oppslag i marsipanpølsesaken. Her ble en mann anmeldt for å ha tatt med seg en marsipanpølse fra en kiosk uten å betale. Mannen nektet, men politiet trodde ham ikke og han fikk et forelegg på en bot. Denne ville han ikke vedta, og saken havnet i retten. At domstolene behandler slike pinglesaker har rimeligvis vakt oppsikt.

Kronikk av tingrettsdommer Tor Langbach  

Dommer-blogg

En rekke diskusjonstema tas opp av tidligere tingrettsdommer Rune Lium i Dommerbloggen.