Ordkobling roller i rettssystemet

Hvem gjør hva i rettssystemet? Ranger de nederste boksene slik at rekkefølgen tilsvarer ordforklaringene øverst.

Ordkobling
 • Stortinget
 • Vitne
 • Dommeren
 • Forsvarer
 • Aktor
 • Den tiltalte
 • Bistandsadvokat
 • Høyesterett
 • Ivaretar rettighetene til den som er tiltalt
 • Skal ivareta rettighetene til den som offer (fornærmede) i saken
 • Vurderer bevis og tolker loven
 • Skal forklare sannheten om hva han eller hun har sett eller opplevd
 • Øverste domstol i Norge
 • Mistenkt for å ha gjort noe straffbart
 • Legger fram tiltale mot noen for¨å ha gjort noe som loven sier er straffbart
 • Fastsetter lov og strafferamme