Korttidskonstitusjoner

Noen ganger har domstoler behov for å konstituere en dommer for en kort periode. På denne siden gir vi en oversikt over aktuelle konstitusjoner.

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Lofoten tingrett/Salten tingrett. Søknadsfrist 18.03.2018

Konstitusjon som tingrettsdommer ved Hammerfest tingrett. Søknadsfrist 09.03.2018