Meny

Foreldre som er uenige om:

  • foreldreansvar
  • hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • samvær


kan bringe saken inn for retten ved å bruke skjema for stevning. Den av foreldrene som skal svare på en stevning, kan gjøre dette ved å fylle ut skjema for tilsvar. Veiledning til utfyllingen fnner du bakerst i hvert av skjemaene.

Formålet med skjemaene er først og fremst å gjøre det lettere for foreldre som ikke har advokat, å bringe en sak inn for domstolene ved søksmål, eller eventuelt svare på et søksmål. Det er imidlertid ikke noe i veien for at også advokater kan bruke skjemaene.

Før man kan reise sak, må foreldrene ha gjennomført mekling. Alle familievernkontor tilbyr mekling. Også enkelte prester, advokater, psykologer eller fagpersoner ansatt i offentlig helse- og sosialinstans eller PPT kan være godkjente meklere.

På Barne-, ungdoms- og familieetaten nettsider kan publikum finne lister over godkjente foreldremeklere/meklingskontorer.  

Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaene, kan du henvende deg til tingretten. Du kan videre se på barnelovens bestemmelser om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast (kapittel 5), og om samværsrett m.m (kapittel 6).

Fri rettshjelp 

I saker etter barneloven kan du søke fri rettshjelp. Fri rettshjelp blir gitt av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere i hele Norge. For å få innvilget fri rettshjelp må du først fylle ut et egenerklæringsskjema, og dokumentere din økonomi.

Det kan søkes om fri rettshjelp både før advokatens arbeide igangsettes og i etterkant.     

Filmer

Barnets stemme i foreldretvister ved domstolen. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende for gjennomføring av foreldretvister ved domstolen, også ved gjennomføring av samtalen med barnet. Det skal legges til rette for at barnet skal få komme med sine synspunkter om han eller hun vil.

Filmen viser Mia (6) og Adrian (13 ). Mor og far skal skilles, og foreldretvisten skal behandles i domstolen. Filmen tar for seg ulike ledd i denne prosessen. Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige.

 

 

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg?

Mange barn har foreldre som ikke bor sammen etter separasjon og skilsmisse. Da kan foreldrene være uenige om hvor barna skal bo eller hvor de skal bo mest. Denne animasjonsfilmen gir nyttig informasjon til barn i en slik situasjon.

 

 Du kan laste ned filmen over i lav oppløsning eller høy oppløsning.

Filmen ligger også på YouTube.

Hvordan behandles en foreldretvist?

Sør-Trøndelag tingrett har laget en film om behandlingen av en foreldretvist ved å følge en fiktiv sak i retten. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at at avviklingen av en sak etter barneloven kan legges opp litt forskjellig fra domstol til domstol. Filmen er delt opp i de fire videoklippene under.Brosjyrer:

Oslo tingrett har tatt fram en brosjyre til foreldre og en til advokater og andre aktører.

Lettlest brosjyre barnesaker Forside

Lettlest brosjyre for foreldre om domstolens behandling av saker etter barneloven (PDF)

Forside Retningslinker for advokater

Retningslinjer for behandling av saker etter barneloven - for advokater og andre aktører (PDF)

English version:

Parents in conflict - How the Court handles cases under the Children Act (PDF)

Other languages:

Parents in conflict (Urdu)

Parents in conflict (Arabic) 

Parents in conflict (Spanish)

Parents in conflict (Polish)

Siden ble sist oppdatert: 01.07.2016, kl. 15:28