Bli vitnestøtte

Illustrasjon nett.jpg

En vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for de som skal vitne i en rettssak. På denne siden får du svar på spørsmål du måtte ha hvis du vil bli vitnestøtte.

 

 

 

 

 

 

Hva er en vitnestøtte?

Vitnestøttene er frivillige som tilbyr medmenneskelig støtte og veiledning rundt hva som vil skje i retten.

Vitnestøtten skal gi praktisk informasjon om hva som skal skje i rettsmøtet til de som skal vitne. Det innebærer at vitnestøtten:

  • gir informasjon om rettsprosessen og rettssystemet
  • har evne til å komme i kontakt med folk og opptrer støttende
  • har taushetsplikt og er upartisk

Vitnestøtten må kunne kommunisere uten å involvere seg i saken og skal ikke gi råd om hva vitnet skal si.

Som vitnestøtte er du til stede i domstolen ca. kl. 08.30- 15.30, eller til siste vitne har gått. Oppmøtetidene kan variere noe. Vitnestøtter har vakt ca. to dager i måneden.

Les mer om vitnestøttenes tilbud til vitner

Hvem kan være vitnestøtte?

Vitnestøttene må kunne snakke norsk, og være over 18 år. Det er en fordel at vitnestøttene i en domstol har ulik alder og bakgrunn, både yrkesmessig, etnisk og sosialt.

Vitnestøttene bør ikke være tidligere straffedømt.  De bør heller ikke være ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Det er derimot uproblematisk om du har jobbet der tidligere. Vitnestøtter bør heller ikke være tilknyttet domstolene for eksempel som meddommer.

Film om å være vitnestøtte

Filmen "Vitnestøtte" belyser 4 ulike problemstillinger en vitnestøtte. Filmen brukes i vitnestøtteopplæringen. Den viser både gode og mindre gode løsninger, dette skal gi grunnlag for refleksjon både for nye og erfarne vitnestøtter. Temaene er både grunnleggende og mer åpne dilemmaer. Vitnestøttens oppgave er å gi veiledning samt medmenneskelig støtte. Filmen viser hvordan man møter vitner med forskjellige behov, både før og etter at de har forklart seg.

Merk at filmen ikke viser "beste praksis" i alle situasjoner, men er en opplæringsfilm for hvordan vitnestøtte bør, og ikke bør, utøves. Filmen er en del av opplæringskurset for vitnestøtter.
Se filmen "Vitnestøtte"

Hvem kontakter jeg?

Hvis du vil bli vitnestøtte, så kontakt din lokale domstol (se oversikt) eller Røde Kors.

Håndbok for vitnestøtte

Denne håndboken er for nye vitnestøtter, og brukes i opplæringen. Den gir også et godt innblikk i rettssystemet.

Håndbok for vitnestøtter