Domstoloversikt

Alfabetisk oversikt over de alminnelige domstolene og jordskifterettene.

A

Agder lagmannsrett
Akershus og Oslo jordskifterett
Alstahaug tingrett
Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Aust-Agder jordskifterett
Aust-Agder tingrett
Aust-Telemark tingrett

B

Bergen tingrett
Borgarting lagmannsrett
Brønnøy tingrett

D

Dalane tingrett
Drammen tingrett

E

Eidsivating lagmannsrett

F

Finnmark jordskifterett
Follo tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett
Frostating lagmannsrett

G

Gjøvik tingrett
Glåmdal jordskifterett
Glåmdal tingrett
Gulating lagmannsrett

H

Halden tingrett
Hallingdal tingrett
Hammerfest tingrett
Hardanger tingrett
Haugaland tingrett
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett
Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett
Hedmarken tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Helgeland jordskifterett
Hålogaland lagmannsrett

I

Indre Finnmark tingrett
Indre Hordaland jordskifterett
Indre Sogn jordskifterett
Inntrøndelag tingrett

J

Jæren tingrett

K

Kongsberg og Eiker tingrett
Kristiansand tingrett

L

Larvik tingrett
Lista jordskifterett
Lister tingrett
Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Lofoten tingrett

M

Marnar jordskifterett
Moss tingrett

N

Namdal tingrett
Nedre Buskerud jordskifterett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark jordskifterett
Nedre Telemark tingrett
Nord- og Midhordland jordskifterett
Nordfjord jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nordmøre jordskifterett
Nordmøre tingrett
Nordre Vestfold tingrett
Nord-Troms jordskifterett
Nord-Troms tingrett
Nord-Trøndelag jordskifterett
Nord-Østerdal jordskifterett
Nord-Østerdal tingrett
Norges Høyesterett

O

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Ofoten tingrett
Oslo byfogdembete
Oslo tingrett

R

Rana tingrett
Ringerike tingrett
Romsdal jordskifterett
Romsdal tingrett

S

Salten jordskifterett
Salten tingrett
Sandefjord tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Sogn og Fjordane tingrett
Stavanger tingrett
Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre jordskifterett
Sunnmøre tingrett
Søre Sunnmøre tingrett
Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sør-Rogaland jordskifterett
Sør-Trøndelag jordskifterett
Sør-Trøndelag tingrett
Sør-Østerdal tingrett

T

Trondenes tingrett
Tønsberg tingrett

U

Utmarksdomstolen for Finnmark

V

Valdres jordskifterett
Valdres tingrett
Vesterålen tingrett
Vestfold jordskifterett
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
Vest-Telemark tingrett

Ø

Øst-Finnmark tingrett
Østfold jordskifterett
Øvre Buskerud jordskifterett
Øvre Romerike tingrett
Øvre Telemark jordskifterett