Meny

Domstoloversikt

Alfabetisk oversikt over de alminnelige domstolene og jordskifterettene.

[a-f]  [g-l]  [m-s]  [t-å]  [Alle]

Domstol                 Telefon Postnummer Poststed Hjemmeside

Agder lagmannsrett 35692100 3702 Skien http://www.domstol.no/agder

Akershus og Oslo jordskifterett 21553120 2000 Lillestrøm http://www.domstol.no/jlst

Alstahaug tingrett 75431780 8801 Sandnessjøen http://www.domstol.no/alstahaug

Alta tingrett 78457670 9504 Alta http://www.domstol.no/alta

Asker og Bærum tingrett 67576500 1302 Sandvika http://www.domstol.no/abtingrett

Aust-Agder jordskifterett 37321580 4809 Arendal http://www.domstol.no/jard

Aust-Agder tingrett 37000400 4801 Arendal http://www.domstol.no/austagder

Aust-Telemark tingrett 35122820 3674 Notodden http://www.domstol.no/aust-telemark

Bergen tingrett 55699700 5020 Bergen http://www.domstol.no/bergen

Borgarting lagmannsrett 21558000 0030 Oslo http://www.domstol.no/borgarting

Brønnøy tingrett 75431710 8905 Brønnøysund http://www.domstol.no/bronnoy

Dalane tingrett 51496080 4379 Egersund http://www.domstol.no/dalane

Drammen tingrett 32211600 3001 Drammen http://www.domstol.no/drammen

Eidsivating lagmannsrett 62550600 2326 Hamar http://www.domstol.no/eidsivating

Finnmark jordskifterett 47971180 9811 Vadsø /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=59326

Follo tingrett 64003000 1401 Ski http://www.domstol.no/follo

Fosen tingrett 73542600 7129 Brekstad http://www.domstol.no/fosen

Fredrikstad tingrett 69797700 1601 Fredrikstad http://www.domstol.no/fredrikstad

Frostating lagmannsrett 73542460 7004 Trondheim http://www.frostating.no/

Gjøvik tingrett 61020200 2801 Gjøvik http://www.domstol.no/gjovik

Glåmdal jordskifterett 62701150 2203 Kongsvinger http://www.domstol.no/jkon

Glåmdal tingrett 62701150 2203 Kongsvinger http://www.domstol.no/glamdal

Gulating lagmannsrett 55693900 5020 Bergen http://www.domstol.no/gulating

Halden tingrett 69190950 1767 Halden http://www.domstol.no/halden

Hallingdal tingrett 32072850 3540 Nesbyen http://www.domstol.no/hallingdal

Hammerfest tingrett 78422900 9615 Hammerfest http://www.domstol.no/hammerfest

Hardanger tingrett 53670080 5787 Lofthus http://www.domstol.no/hardanger

Haugaland tingrett 52701400 5528 Haugesund http://www.domstol.no/haugaland

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett 53402720 5401 Stord http://www.domstol.no/jsto

Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett 62782300 2308 Hamar http://www.domstol.no/jham

Hedmarken tingrett 62550650 2326 Hamar http://www.domstol.no/hedmarken

Heggen og Frøland tingrett 69024400 1851 Mysen http://www.domstol.no/heggenogfroland

Helgeland jordskifterett 75431370 8651 Mosjøen http://www.domstol.no/jmos

Høyesterett 22035900 0030 Oslo http://www.hoyesterett.no/

Hålogaland lagmannsrett 77660035 9271 Tromsø http://www.domstol.no/halogaland

Indre Hordaland jordskifterett 56529190 5700 Voss http://www.domstol.no/jvos

Indre Sogn jordskifterett 57022880 6856 Sogndal http://www.domstol.no/jlei

Inntrøndelag tingrett 74199400 7708 Steinkjer http://www.domstol.no/inntrondelag

Jæren tingrett 52004600 4301 Sandnes http://www.domstol.no/jaren

Kongsberg og Eiker tingrett
33205050(Hokksund)
33205099(Kongsberg)

3301 (Hokksund)
3604 (Kongsberg)

Hokksund
Kongsberg
/DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=53298

Kristiansand tingrett 38176300 4661 Kristiansand http://www.domstol.no/kristiansand

Larvik tingrett 33205160 3251 Larvik http://www.domstol.no/larvik

Lista jordskifterett 38326180 4401 Flekkefjord http://www.domstol.no/jfle

Lister tingrett 38794550 4551 Farsund http://www.domstol.no/lister

Lofoten og Vesterålen jordskifterett 75212990 8401 Sortland http://www.domstol.no/jsor

Lofoten tingrett 75434000 8301 Svolvær http://www.domstol.no/lofoten

Marnar jordskifterett 38794470 4605 Kristiansand http://www.domstol.no/jkri

Moss tingrett 69201800 1502 Moss http://www.domstol.no/moss

Namdal tingrett 74226200 7801 Namsos http://www.domstol.no/namdal

Nedre Buskerud jordskifterett 33204980 3007 Drammen http://www.domstol.no/jdra

Nedre Romerike tingrett 61992200 2001 Lillestrøm http://www.domstol.no/nero

Nedre Telemark jordskifterett 33202030 3702 Skien http://www.domstol.no/jski

Nedre Telemark tingrett 35692000 3702 Skien http://www.domstol.no/nedre-telemark

Nord- og Midhordland jordskifterett 55693700 5020 Bergen http://www.domstol.no/jber

Nordfjord jordskifterett 57991350 6771 Nordfjordeid http://www.domstol.no/jeid

Nord-Gudbrandsdal jordskifterett 61991500 2609 Lillehammer /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=24603

Nord-Gudbrandsdal tingrett 61238310 2684 Vågå http://www.domstol.no/nord-gudbrandsdal

Nordmøre jordskifterett 71657070 6650 Surnadal http://www.domstol.no/jsur

Nordmøre tingrett 71589600 6501 Kristiansund http://www.domstol.no/nordmore

Nordre Vestfold tingrett 33030670 3191 Horten http://www.domstol.no/nordrevestfold

Nord-Troms jordskifterett 77588700 9296 Tromsø http://www.domstol.no/jtrm

Nord-Troms tingrett 77660000 9270 Tromsø http://www.domstol.no/nordtroms

Nord-Trøndelag jordskifterett 74199400 7734 Steinkjer http://www.domstol.no/jste

Nord-Østerdal jordskifterett 62782350 2501 Tynset http://www.domstol.no/tynset

Nord-Østerdal tingrett 62782350 2500 Tynset http://www.domstol.no/nord-osterdal

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 77588770 9483 Harstad http://www.domstol.no/jhar

Ofoten tingrett 76967760 8505 Narvik http://www.domstol.no/ofoten

Oslo byfogdembete 22999200 0030 Oslo http://www.domstol.no/obyf

Oslo tingrett 22035200 0030 Oslo http://www.domstol.no/otir

Rana tingrett 75431740 8602 Mo i Rana http://www.domstol.no/rana

Ringerike tingrett 32989000 3502 Hønefoss http://www.domstol.no/ringerike

Romsdal jordskifterett 71258000 6404 Molde http://www.domstol.no/jmol

Romsdal tingrett 71258221 6404 Molde http://www.domstol.no/romsdal

Salten jordskifterett 75431600 8002 Bodø http://www.domstol.no/jbod

Salten tingrett 75504050 8001 Bodø http://www.domstol.no/salten

Sandefjord tingrett 33206600 3201 Sandefjord http://www.domstol.no/sandefjord

Sarpsborg tingrett 69024200 1702 Sarpsborg http://www.domstol.no/sarpsborg

Senja tingrett 77870170 9305 Finnsnes http://www.domstol.no/senja

Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett 78926400 9846 Tana http://www.domstol.no/indrefinnmark

Sogn og Fjordane tingrett 55694300
57022860
6801
6851
Førde
Sogndal
/DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=52168

Stavanger tingrett 51299100 4001 Stavanger http://www.domstol.no/stavanger

Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett 57723260 6802 Førde http://www.domstol.no/jfor

Sunnhordland tingrett 53456060 5401 Stord http://www.domstol.no/sunnhordland

Sunnmøre jordskifterett 70048180 6151 Ørsta http://www.domstol.no/jors

Sunnmøre tingrett 70334700 6001 Ålesund http://www.domstol.no/sunnmore

Søre Sunnmøre tingrett 70054440 6101 Volda http://www.domstol.no/sore

Sør-Gudbrandsdal tingrett 61022900 2601 Lillehammer http://www.domstol.no/sor-gudbrandsdal

Sør-Rogaland jordskifterett 51297300 4095 Stavanger http://www.domstol.no/jsta

Sør-Trøndelag jordskifterett 73492750 7468 Trondheim http://www.domstol.no/jtrd

Sør-Trøndelag tingrett 73542400 7004 Trondheim http://www.domstol.no/sor-trondelag

Sør-Østerdal tingrett 62782700 2401 Elverum http://www.domstol.no/sor-osterdal

Trondenes tingrett 77002000 9405 Harstad http://www.domstol.no/trondenes

Tønsberg tingrett 33307080 3103 Tønsberg http://www.domstol.no/tonsberg

Utmarksdomstolen for Finnmark 77698090 9273 Tromsø /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=31444

Utmarksdomstolen for Finnmark 77698090 9273 Tromsø http://www.domstol.no/utmarksdomstolen

Valdres jordskifterett 61992800 2901 Fagernes http://www.domstol.no/jfag

Valdres tingrett 61022950 2901 Fagernes http://www.domstol.no/valdres

Vesterålen tingrett 76113060 8401 Sortland http://www.domstol.no/vesteralen

Vestfold jordskifterett 33201110 3103 Tønsberg http://www.domstol.no/jton

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 61991500 2609 Lillehammer http://www.domstol.no/jlhm

Vest-Telemark tingrett 35068450 3850 Kviteseid http://www.domstol.no/vest-telemark

Øst-Finnmark tingrett 78941160 9811 Vadsø http://www.domstol.no/ost-finnmark

Østfold jordskifterett 69128750 1711 Sarpsborg http://www.domstol.no/jsar

Øvre Buskerud jordskifterett 32029080 3550 Gol http://www.domstol.no/jgol

Øvre Romerike tingrett 63922500 2081 Eidsvoll http://www.domstol.no/ovre-romerike

Øvre Telemark jordskifterett 21553310 3850 Kviteseid http://www.domstol.no/jkvi