Nordre Vestfold tingrett


Embetsleder: Konstituert sorenskriver Morten Miland Thomsen

Rettslokale: Sollistrandsveien 12

Adresse: Postboks 65

Postnummer: 3191

Poststed: Horten

Lagdømme: Agder lagdømme

Telefon: 33 03 06 70

Faks: 33 03 06 90

Hjemmeside: http://www.domstol.no/nordrevestfold

E-post: nordre-vestfold.tingrett@domstol.no

Fylke: Vestfold

Kommune(r): 

  • Holmestrand
  • Horten
  • Re