Sandefjord tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Knut Rønning

Rettslokale: Sandarveien 1
3215 Sandefjord

Adresse: Postboks 73

Postnummer: 3201

Poststed: Sandefjord

Lagdømme: Agder lagdømme

Telefon: 33 20 66 00

Faks: 33 45 17 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/sandefjord

E-post: sandefjord.tingrett@domstol.no

Fylke: Vestfold

Kommune(r): 

  • Sandefjord