Tønsberg tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Dag Carlstedt

Rettslokale: Anton Jenssens gate 9
3125 Tønsberg

Adresse: Postboks 2013

Postnummer: 3103

Poststed: Tønsberg

Lagdømme: Agder lagdømme

Telefon: 33 30 70 80

Faks: 33 31 43 49

Hjemmeside: http://www.domstol.no/tonsberg

E-post: tonsberg.tingrett@domstol.no

Fylke: Vestfold

Kommune(r): 

  • Færder
  • Tønsberg