Borgarting lagmannsrett


Embetsleder: Førstelagmann Ola Dahl

Rettslokale: Keysersgate 13
0165 Oslo

Adresse: Postboks 2107 Vika

Postnummer: 0125

Poststed: Oslo

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 21 55 80 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/borgarting

E-post: borgadm@domstol.no

Fylke: Oslo

Kommune(r): 

Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Røyken, Sande (Vestfold), Svelvik, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Vestby, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, Halden, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål, Askim, Eidsberg, Marker, Rømskog, Spydeberg, Trøgstad, Skiptvet, Hobøl, Flesberg, Kongsberg, Nore og Ulvdal, Rollag, Moss, Rygge, Råde, Våler (Østfold), Oslo, Hole, Ringerike, Jevnaker, Rakkestad, Sarpsborg