Borgarting lagmannsrett


Embetsleder: Førstelagmann Ola Dahl

Rettslokale: Keysersgate 13
0165 Oslo

Adresse: Postboks 8017 Dep

Postnummer: 0030

Poststed: Oslo

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 21 55 80 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/borgarting

E-post: borgadm@domstol.no

Fylke: Oslo

Kommune(r): 

Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Røyken, Sande (Vestfold), Svelvik, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Sigdal, Øvre Eiker, Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Vestby, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, Halden, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål, Askim, Eidsberg, Marker, Rømskog, Spydeberg, Trøgstad, Skiptvet, Hobøl, Flesberg, Kongsberg, Nore og Ulvdal, Rollag, Moss, Rygge, Råde, Våler (Østfold), Oslo, Hole, Ringerike, Jevnaker, Rakkestad, Sarpsborg