Drammen tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

Rettslokale: Erik Børresens allé 20
3015 Drammen

Adresse: Postboks 1066, Bragernes

Postnummer: 3001

Poststed: Drammen

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 32 21 16 00

Faks: 32 21 16 58

Hjemmeside: http://www.domstol.no/drammen

E-post: drammen.tingrett@domstol.no

Fylke: Buskerud

Kommune(r): 

  • Drammen
  • Hurum
  • Lier
  • Røyken
  • Sande (Vestfold)
  • Svelvik