Kongsberg og Eiker tingrett


Embetsleder: Liv Synnøve Taraldsrud

Rettslokale: Tinghuset Hokksund, Vestre Nøstegt. 59, 3300 Hokksund, Tinghuset Kongsberg, Storgata 30, 3611 Kongsberg

Adresse: Postboks 82 (Hokksund) Postboks 454 (Kongsberg)

Postnummer: 3301 (Hokksund) 3604 (Kongsberg)

Poststed: Hokksund Kongsberg

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 33 20 50 50 (Hokksund) 33 20 50 99 (Kongsberg)

Faks: 32 75 95 06 (Hokksund) 32 72 00 14 (Kongsberg)

Hjemmeside: /link/2ad6b3d449d64573b2b61bf7b32777bf.aspx

E-post: kongsberg.og.eiker.tingrett@domstol.no

Fylke: Buskerud

Kommune(r): 

  • Flesberg
  • Kongsberg
  • Krødsherad
  • Modum
  • Nore og Uvdal
  • Nedre Eiker
  • Rollag
  • Sigdal
  • Øvre Eiker