Meny

Kongsberg og Eiker tingrett


Embetsleder: Liv Synnøve Taraldsrud

Rettslokale: 
Tinghuset Hokksund,
Vestre Nøstegt. 59
3300 Hokksund

Tinghuset Kongsberg
Storgata 30
3611 Kongsberg

Adresse: 
Postboks 82 (Hokksund)
Postboks 454 (Kongsberg)

Postnummer: 
3301 (Hokksund)
3604 (Kongsberg)

Poststed: 
Hokksund
Kongsberg

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 
33 20 50 50 (Hokksund)
33 20 50 99 (Kongsberg)

Faks: 
32 75 95 06 (Hokksund)
32 72 00 14 (Kongsberg)

Hjemmeside: /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=53298

E-post: kongsberg.og.eiker.tingrett@domstol.no

Fylke: Buskerud

Kommune(r): 

  • Flesberg
  • Kongsberg
  • Krødsherad
  • Modum
  • Nore og Uvdal
  • Nedre Eiker
  • Rollag
  • Sigdal
  • Øvre Eiker