Kongsberg og Eiker tingrett


Embetsleder: Liv Synnøve Taraldsrud

Rettslokale: 
Tinghuset Hokksund,
Vestre Nøstegt. 59
3300 Hokksund

Tinghuset Kongsberg
Storgata 30
3611 Kongsberg

Adresse: <BR>Postboks 82 (Hokksund)<BR>Postboks 454 (Kongsberg)

Postnummer: <BR>3301 (Hokksund)<BR>3604 (Kongsberg)

Poststed: <BR>Hokksund<BR>Kongsberg

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: <BR>33 20 50 50 (Hokksund)<BR>33 20 50 99 (Kongsberg)

Faks: <BR>32 75 95 06 (Hokksund)<BR>32 72 00 14 (Kongsberg)

Hjemmeside: /link/2ad6b3d449d64573b2b61bf7b32777bf.aspx

E-post: kongsberg.og.eiker.tingrett@domstol.no

Fylke: Buskerud

Kommune(r): 

  • Flesberg
  • Kongsberg
  • Krødsherad
  • Modum
  • Nore og Uvdal
  • Nedre Eiker
  • Rollag
  • Sigdal
  • Øvre Eiker