Follo tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Trine Standal

Rettslokale: Vestveien 22
1400 Ski

Adresse: Postboks 64

Postnummer: 1401

Poststed: Ski

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 64 00 30 00

Faks: 64 00 30 50

Hjemmeside: http://www.domstol.no/follo

E-post: follo.tingrett@domstol.no

Fylke: Akershus

Kommune(r): 

  • Enebakk
  • Oppegård
  • Ski
  • Ås
  • Frogn
  • Nesodden
  • Vestby