Fredrikstad tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Arnfinn Agnalt

Rettslokale: Gunnar Nilsens gate 23
1607 Fredrikstad

Adresse: Postboks 113

Postnummer: 1601

Poststed: Fredrikstad

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 69 79 77 00

Faks: 69 79 77 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/fredrikstad

E-post: fredrikstad.tingrett@domstol.no

Fylke: Østfold

Kommune(r): 

  • Fredrikstad
  • Hvaler