Heggen og Frøland tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Rolf Ytrehus

Rettslokale: Jernbanegaten 4
1850 Mysen

Adresse: Postboks 33

Postnummer: 1851

Poststed: Mysen

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 69 02 44 00

Faks: 69 02 44 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/heggenogfroland

E-post: heggenogfroland.tingrett@domstol.no

Fylke: Østfold

Kommune(r): 

  • Askim
  • Eidsberg
  • Marker
  • Rømskog
  • Spydeberg
  • Trøgstad
  • Skiptvet
  • Hobøl