Moss tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Wenche Flavik

Rettslokale: Prins Christian Augustsplass nr. 5
1530 Moss

Adresse: Postboks 338

Postnummer: 1502

Poststed: Moss

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 69 20 18 00

Faks: 69 20 18 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/moss

E-post: mosspost@domstol.no

Fylke: Østfold

Kommune(r): 

 

  • Moss
  • Rygge
  • Råde
  • Våler (Østfold)