Oslo byfogdembete


Embetsleder: Sorenskriver Inga Merethe Vik

Rettslokale: C.J.Hambros plass 4 
0164 Oslo

Adresse: Postboks 2099 Vika

Postnummer: 0125

Poststed: Oslo

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 22 99 92 00

Faks: 22 99 93 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/obyf

E-post: oslo.byfogd@domstol.no

Fylke: Oslo

Kommune(r): 

  • Oslo