Oslo tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Yngve Svendsen

Rettslokale: C.J.Hambros plass 4
0164 Oslo

Adresse: Postboks 2106 Vika

Postnummer: 0125

Poststed: Oslo

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 22 03 52 00

Faks: 22 03 53 53

Hjemmeside: http://www.domstol.no/otir

E-post: oslo.tingrett.adm@domstol.no

Fylke: Oslo

Kommune(r): 

  • Oslo