Ringerike tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Marit Nervik

Rettslokale: Norderhovsgaten 23
3510 Hønefoss

Adresse: Postboks 143

Postnummer: 3502

Poststed: Hønefoss

Lagdømme: Borgarting lagdømme

Telefon: 32 98 90 00

Faks: 32 98 90 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/ringerike

E-post: ringerike.tingrett@domstol.no

Fylke: Buskerud

Kommune(r): 

  • Hole
  • Ringerike
  • Jevnaker