Akershus og Oslo jordskifterett


Embetsleder: Øystein Bjerva

Rettslokale: Skedsmogata 5, 4. et.

Adresse: Skedsmogata 5

Postnummer: 2000

Poststed: Lillestrøm

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon: 21 55 31 20

Faks: 21 55 31 21

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jlst

E-post: jlstpost@domstol.no

Fylke: Akershus

Kommune(r): 

Asker
Aurskog-Høland
Bærum
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Frogn
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Oslo
Rælingen
Skedsmo
Ski
Sørum
Ullensaker
Vestby
Ås