Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett


Embetsleder: Trond Ivar Tømmervold

Rettslokale:  Statens hus, Parkgata 36

Adresse:  Postboks 4383

Postnummer: 2308

Poststed: Hamar

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon:  62 78 23 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jham

E-post: jhampost@domstol.no

Fylke: Hedmark

Kommune(r): 

Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Elverum
Trysil
Åmot