Nedre Buskerud jordskifterett


Embetsleder: Axel Bjørklid

Rettslokale: Statens hus, Grønland 32

Adresse: Postboks 1633

Postnummer: 3007

Poststed: Drammen

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon: 33 20 49 80

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jdra

E-post: jdrapost@domstol.no

Fylke: Buskerud

Kommune(r): 

Drammen
Kongsberg
Ringerike
Hole
Sigdal
Krødsherad
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Hurum
Flesberg
Rollag