Nord-Østerdal jordskifterett


Embetsleder: Magnar Often

Rettslokale: Sjukehusveien 8

Adresse: Postboks 53

Postnummer: 2501

Poststed: Tynset

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon: 62 78 23 50

Faks: 62 78 23 99

Hjemmeside: http://www.domstol.no/tynset

E-post: nord-osterdal.jordskifterett@domstol.no

Fylke: Hedmark

Kommune(r): 

Stor-Elvdal
Rendalen
Alvdal
Folldal
Tynset
Tolga
Os
Engerdal