Østfold jordskifterett


Embetsleder: Per Kristian Riseng

Rettslokale: Albert Moeskausvei 59

Adresse: Albert Moeskausvei 59

Postnummer: 1711

Poststed: Sarpsborg

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon:  69 12 87 50

Faks:  69 12 87 51

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jsar

E-post: jsarpost@domstol.no

Fylke: Østfold

Kommune(r): 

Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler