Valdres jordskifterett


Embetsleder: Olav Ranum

Rettslokale: Nord-Aurdal rådhus

Adresse:  Postboks 180

Postnummer: 2901

Poststed: Fagernes

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon:  61 99 28 00

Faks:  61 99 28 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jfag

E-post:  valdres.jordskifterett@domstol.no

Fylke: Valdres

Kommune(r): 

Etnedal
Nord-Aurdal
Sør-Aurdal
Vang
Vestre Slidre
Øystre Slidre