Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett


Embetsleder: Britt Rusten

Rettslokale: Elvegata 19

Adresse: Elvegata 19

Postnummer: 2609

Poststed: Lillehammer

Lagdømme: Eidsivating jordskiftedømme

Telefon: 61 99 15 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jlhm

E-post:  jlhmpost@domstol.no

Fylke: Oppland

Kommune(r): 

Sør-Fron
Ringebu
Gausdal
Øyer
Lillehammer
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Nordre Land
Søndre Land
Gran
Lunner
Jevnaker

Skjåk 
Lom
Vågå
Lesja
Dovre
Sel
Nord-Fron