Gjøvik tingrett


Embetsleder: Ingjerd Thune

Rettslokale: Strandgt. 26, 2821 Gjøvik

Adresse: Postboks 69

Postnummer: 2801

Poststed: Gjøvik

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 61 02 02 00

Faks: 61 02 02 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/gjovik

E-post: gjovik.tingrett@domstol.no

Fylke: Oppland

Kommune(r): 

  • Gjøvik
  • Østre Toten
  • Vestre Toten
  • Lunner
  • Gran
  • Søndre Land
  • Nordre Land