Hedmarken tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Ola P. Svor

Rettslokale: Østregate 41
2321 Hamar

Adresse: Hamar tinghus

Postnummer: 2326

Poststed: Hamar

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 61 99 12 50

Hjemmeside: http://www.domstol.no/hedmarken

E-post: hedmarken.tingrett@domstol.no

Fylke: Hedmark

Kommune(r): 

  • Hamar
  • Løten
  • Ringsaker
  • Stange