Nedre Romerike tingrett


Embetsleder: sorenskriver Bernt Bahr

Rettslokale: Jonas Lies gate 20
2000 Lillestrøm

Adresse: Postboks 393

Postnummer: 2001

Poststed: Lillestrøm

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 61 99 22 00

Faks: 61 99 22 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/nero

E-post: nedre.romerike.tingrett@domstol.no

Fylke: Akershus

Kommune(r): 

  • Fet
  • Gjerdrum
  • Lørenskog
  • Nittedal
  • Rælingen
  • Skedsmo
  • Sørum
  • Aurskog-Høland