Nord-Gudbrandsdal tingrett


Embetsleder: Konstituert sorenskriver Elisabeth B. Løvold

Rettslokale: Edvard Storms veg 5
2680 Vågå

Adresse: Postboks 85

Postnummer: 2684

Poststed: Vågå

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 61 23 83 10

Faks: 61 23 83 11

Hjemmeside: http://www.domstol.no/nord-gudbrandsdal

E-post: nord-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no

Fylke: Oppland

Kommune(r): 

  • Dovre
  • Lesja
  • Lom
  • Nord-Fron
  • Sel
  • Skjåk
  • Vågå