Nord-Østerdal tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Jens Morten Nesseth

Rettslokale: Sjukehusveien 8
2500 Tynset

Adresse: Postboks 53

Postnummer: 2500

Poststed: Tynset

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 62 78 23 50

Faks: 62 78 23 99

Hjemmeside: http://www.domstol.no/nord-osterdal

E-post: nord.osterdal.tingrett@domstol.no

Fylke: Hedmark

Kommune(r): 

  • Alvdal
  • Engerdal
  • Folldal
  • Os
  • Rendalen
  • Stor-Elvdal
  • Tolga
  • Tynset