Øvre Romerike tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Odd Magne Gjerde

Rettslokale: Eidsvollvegen 154
2080 Eidsvoll

Adresse: Postboks 115

Postnummer: 2081

Poststed: Eidsvoll

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 63 92 25 00

Faks: 63 96 58 38

Hjemmeside: http://www.domstol.no/ovre-romerike

E-post: ovre.romerike.tingrett@domstol.no

Fylke: Akershus

Kommune(r): 

  • Eidsvoll
  • Hurdal
  • Nannestad
  • Ullensaker
  • Nes