Sør-Gudbrandsdal tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Elisabeth B. Løvold

Rettslokale: Jul Pettersens gate 2
2615 Lillehammer

Adresse: Postboks 133

Postnummer: 2601

Poststed: Lillehammer

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 61 02 29 00

Faks: 61 02 29 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/sor-gudbrandsdal

E-post: sor-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no

Fylke: Oppland

Kommune(r): 

  • Gausdal
  • Lillehammer
  • Ringebu
  • Sør-Fron
  • Øyer