Sør-Østerdal tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Nils Terje Dalseide

Rettslokale: Elvarheimgata 1
2408 Elverum

Adresse: Postboks 83

Postnummer: 2401

Poststed: Elverum

Lagdømme: Eidsivating lagdømme

Telefon: 62 78 27 00

Faks: 62 42 60 80

Hjemmeside: http://www.domstol.no/sor-osterdal

E-post: sor-osterdal.tingrett@domstol.no

Fylke: Hedmark

Kommune(r): 

  • Elverum
  • Trysil
  • Åmot
  • Åsnes
  • Våler